Úvod >> Drexel und Weiss >> Návrh a riešenie techniky

Návrh a riešenie techniky

Komfortné vetracie a kompaktné jednotky Drexel und Weiss sú elegantným a dômyselným riešením pre pasívne, ale aj dobré nízkoenergetické domy.

Systém 1: klasická technika pasívneho domu

Pre budovu, ktorá je koncipovaná tak, aby spĺňala kritériá pre pasívny dom, predstavuje tento systém najjednoduchšiu a tým aj najdômyselnejšiu koncepciu. Ak postačuje totiž vykurovací výkon cca 10 W/m2 na to, aby udržal v budove teplo, nie je potrebné žiadne ďalšie vykurovanie.

Množstvo čerstvého vzduchu, které je potrebné na udržanie dobrej kvality ovzdušia, sa predohreje pomocou zemného výmenníka tepla na 4 – 10 °C a následne dovedie k rekuperačnému výmenníku (rekuperácia = spätné získavanie tepla). Tak sa dá najjednoduchším spôsobom využiť teplo z odvádzaného spotrebovaného vzduchu. Vďaka  vysokej efektívnosti protiprúdového doskového výmenníka tepla sa čerstvý vzduch ohreje približne na izbovú teplotu bez toho, že by bola dodaná ďalšia energia. Odvádzaný vzduch sa naproti tomu ochladí na cca 5 – 10 °C. Je z neho ešte možné odobrať ďalšie teplo, a to pomocou miniatúrneho tepelného čerpadla. Toto čerpadlo ďalej ochladí odvádzaný vzduch (až na -5 °C) a získané teplo sa využije na ohrev úžitkovej vody, resp. privádzaného vzduchu. Inováciou je využitie tepla na ohrev úžitkovej vody, čím sa prakticky zhodnotí odpadový produkt z vykurovania, a  ďalej zvýši celková efektívnosť systému.
Pokrytie minimálneho špičkového zaťaženia pomocou dodatkového elektroohrevu sa preto neuskutočňuje v bojleri, ale v miestnosti (v potrubí prívodu vzduchu alebo v jednotlivých miestnostiach).

Ako voliteľný doplnok sa ponúka výroba elektrického prúdu pomocou solárnej energie (fotovoltaika) – plocha veľkosti cca 10 m2 dodá vďaka zisku cca 900 kWh/rok rovnaké množstvo energie ako  tepelné čerpadla na ohrev teplej vody za celý rok. V konečnom dôsledku teda zostane – v závislosti na veľkosti a štandardu budovy – spotreba elektrického prúdu 1000 – 2000 kWh/rok, teda zlomok obvyklej spotreby, ktorú má  bežná domová technika. Aj fotovoltaické zariadenie menšieho výkonu dokáže dodať veľkú časť tejto potrebnej energie!

Systém 2: rozšírená technika pasívneho domu

Tato inovácia umožňuje aj v dobrom nízkoenergetickom dome monovalentné zásobovanie pomocou miniatúrneho tepelného čerpadla. Soľankový zemný výmenník odoberie zo zeme energiu a dodá ju do kompaktnej jednotky; výkon jej tepelného čerpadla je možné zvýšiť max. na 3,0 kW. K tepelnej výmene dochádza prostredníctvom  privádzaného vzduchu a ľubovolného nízkoteplotného vykurovacieho okruhu.

Systém 3: technika pasívneho domu spojená s romantikou

Veľmi obľúbená koncepcia v budovách, ktoré úplne nevyhovujú kritériám pre pasívne domy, a pre ľudí, ktorí sa radi pozerajú do ohňa. Špičkové zaťaženie je tu pokryté pieckou na peletky od firmy Wodtke alebo aj kachlami na kusové drevo, pričom sa vychádza z fungovania techniky pasívneho domu. Týmto systémom sa riešia budovy se spotrebou energie na m2 a rok cca 30 kWh/m2.rok, teda v štandarde NED. Spotreba elektrického prúdu zostáva nízka, špičkové zaťaženie (potrebné 50 – 150 dní v roku v závislosti na štandarde budovy) je kryté obnoviteľnými zdrojmi – peletami alebo kusovým drevom.

Systém 4: čistá  biomasa

Kto už dopredu vie,  že nechce používať miniatúrne tepelné čerpadlo, môže svoju budovu energeticky zásobovať  len  pomocou  peletového vykurovania. V pasívnom dome to nemá veľký zmysel. V nízkoenergetickom dome však má toto riešenie svoje opodstatnenie. Treba si uvedomiť, že v tomto prípade je kombinácia s termickými solárnymi kolektormi  viac ako vhodná, pretože najmä v lete potrebujeme solár na ohrev úžitkovej vody.

Kontaktujte nás