Úvod >> Drexel und Weiss : rakúsky olympijský dom v Kanade

Drexel und Weiss : rakúsky olympijský dom v Kanade

Symbol pre Kanadu a ostatný svet, že problém nedostatku energie je možné riešiť.

  • Najefektívnejšia budova z hľadiska energie v olympijskej histórii,
  • ekologické stavebné materiály,
  • recyklovateľné materiály,
  • zdravá vnútorná klíma: čerstvé ovzdušie, presvetlenie a kvalitné pracovné prostredie pre vysokú produktivitu,
  • vysoká kvalita projektu (Erich Reiner).

Realizácia: Sohm Holzbau, Optiwin, Drexel & Weiss a ďalší.
Foto: Ira Nicolai

Viac informácií nájdete na stránke Drexel und Weiss

Kontaktujte nás