Úvod >> Ponuka >> Energetická optimalizácia PHPP

Energetická optimalizácia PHPP

Máte projekt domu, ale neviete, či bude váš dom dosť úsporný ?

PHPP je výpočtový program pre pasívne aj nízkoenergetické domy.

Už v projektovej príprave je nevyhnutné navrhované riešenie overiť a podľa potreby aj optimalizovať vhodným výpočtovým programom, ktorý zohľadní všetky špecifické požiadavky energeticky efektívnych stavieb.

PHPP je výpočtový a návrhový program, ktorý vyvinul nemecký Passivhaus Institut v Darmstadte,  pre projektantov a architektov.  Je to profesionálny a detailne vypracovaný výpočtový program nevyhnutný pre návrh pasívneho, či dobrého nízkoenergetického domu.

 

 

PHPP obsahuje sériu výpočtových nástrojov pre výpočet:

  • energetickej bilancie
  • tepelnej straty
  • ročnej mernej potreby tepla na vykurovanie
  • návrh vetrania
  • výpočet tepelnej straty
  • výpočet letnej tepelnej pohody
  • umožňuje posúdiť navrhovanú skladbu obalovej konštrukcie a optimalizáciu.
Kontaktujte nás