Úvod >> x2A9

x2A9

x²A9

kompaktná jednotka s komfortným vetraním a tepelným čerpadlom vzduch/voda.

Modulové tepelné čerpadlo vzduch/voda zabezpečuje teplú vodu pre nízkoteplotný vykurovací okruh a tiež pripravuje teplú vodu. Obehové čerpadlo, ovládacie ventily, ako aj prídavné vykurovacie teleso vo forme prietokového ohrievača sú umiestnené v samostatnom hydraulickom module. Vetranie pracuje s konštantným prietokom vzduchu. Rekuperáciu tepla zabezpečuje vysoko efektívny protiprúdový výmenník tepla.
100% bypass umožňuje optimálnu letnú prevádzku.

Inteligentné riadenie nastavuje jednotku vždy energeticky optimálne.

Prehľad funkcií:

Modulárna kompaktná jednotka s funkciami: vetranie, vykurovanie, chladenie a príprava teplej vody.
Vysoká efektívnosť prostredníctvom:

  • modulárneho tepelného čerpadla, plynulé nastavenie výkonu podľa skutočnej potreby,
  • ďalšie zvyšovanie energetickej efektívnosti  pomocou  ventilátora riadeného otáčkami,
  • inovatívne vstrekovanie pary zvyšuje rozsah použitia aj pri  nízkych vonkajších teplotách  (minimalizácia bivalentnej prevádzky),
  • využitie tepla horúcich plynov zvyšuje efektívnosť prípravy teplej vody cca  o 30%,
  • inovatívne chladenie kvapalinou súčasne optimalizuje efektívnosť  tepelného čerpadla a zabezpečuje rovnako aj predohrev vonkajšieho vzduchu s nízkymi nákladmi,
  • energeticky optimalizované prirodzené odmrazovanie, len pri nízkych vonkajších teplotách výkonné rozmrazovanie pomocou obráteného procesu,
  • vysoká miera rekuperácie  vetracieho modulu 90%.

Vysoký komfort prípravy teplej vody.
Výkonné a súčasne efektívne chladenie.

Leták na stiahnutie: x2A9_letak_092016

Kontaktujte nás